Sprawdź ile pieniędzy dostaniesz

Elterngeld wynosi od 65 procent do 100 procent tego co zarabiała osoba uprawniona przed porodem (chodzi o dochód netto). Przy tym dolna granica wynosi 300 euro, górna 1800 euro, co oznacza, że można dostać co najmniej 300 euro Elterngeld (dotyczy osób niezatrudnionych przed urodzeniem dziecka) i co najwyżej 1800 euro.

Do wyliczenia wysokości Elterngeld bierze się pod uwagę dochód z okresu 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Jest to tzw. Bemessungzeitraum. Które dokładnie miesiące będą brane pod uwagę zależy od rodzaju dochodu uzyskanego w tym okresie. Inaczej to wygląda u pracowników najemnych, inaczej u osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przy zarobkach powyżej 1240 euro netto Elterngeld wynosi 65%, pomiędzy 1000, a 1200 euro 67%.

Osoby zarabiające poniżej 1000 euro miesięcznie mogą liczyć na wyższy procent. Obowiązuje zasada im niższy dochód przed urodzeniem dziecka, tym wyższe jest procentowe wyrównanie – za każde 20 euro poniżej granicy 1000 euro podwyższa się Elterngeld o jeden punkt procentowy.

Przykład

Dochód netto matki przed urodzeniem dziecka wynosił 700 euro, granica dla osób o niskich zarobkach to 1000 euro- z tego wynika różnica w wysokości 300 euro ( 1000-700=300).

Ta różnica prowadzi do tego, że procentowa rata wzrasta o 15 punktów na 82 procent. Elterngeld wynosi w tym przypadku 82 procent utraconego dochodu – dokładnie 574 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.