Czy dorabianie w czasie Elterngeld jest możliwe i czy jest w tym jakiś haczyk?

Dorabianie, a Basiselterngeld

W czasie pobierania Elterngeld można pracować do 30 godzin tygodniowo,( dla dzieci urodzonych po 1 września 2021 roku obowiązują 32 godziny tygodniowo), ALE uzyskany dochód zostanie uwzględniony przy wyliczaniu Elterngeld. W tym przypadku Elterngeld jest obliczany od różnicy pomiędzy dochodem netto przed urodzeniem dziecka, a przypuszczalnym dochodem uzyskanym podczas pobierania Elterngeld.

Konkretny przykład

Dochód netto przed urodzeniem dziecka 2000 euro

Dochód netto po urodzeniu dziecka 1200 euro

Różnica 800 euro

Basiselterngeld (65% różnicy) 520 euro

Dorabianie w okresie pobierania Elterngeldplus, wygląda  nieco inaczej, poniżej przykłady

Przykład 1

Dochód netto przed urodzeniem dziecka 2000 euro

Dochód netto po urodzeniu dziecka 1200 euro

Różnica 800 euro

Basiselterngeld (65% różnicy) 520 euro

Teoretyczny Basiselterngeld (bez dochodu po urodzeniu dziecka) 1300 euro (65% z 2000)

Połowa z tego (tzw. Deckelungsbetrag) 650 euro

Elterngeldplus 520 euro

Elterngeldplus wynosi najwyżej połowę kwoty Basiselterngeld, która przysługiwałaby osobie uprawnionej bez dochodu w okresie pobierania elterngeld – (Deckelung)

W tym przykładzie kwota 650 euro- Deckelungsbetrag jest wyższa niż 65 % różnicy dochodowej (520 euro) i dlatego Elterngeldplus wynosi 520 euro ( tyle co możliwy Basiselterngeld z dochodem), mimo tego może być pobierany dwa razy dłużej (Basiselterngeld maksymalnie 12 miesięcy, Elterngeldplus maksymalnie 24 miesiące).

Przykład 2

Dochód netto przed urodzeniem dziecka 2000 euro

Dochód netto po urodzeniu dziecka 500 euro

Różnica dochodowa 1500 euro

Basiselterngeld (65% różnicy) 975 euro

Teoretyczny Basiselterngeld 1300 euro ( 65 % z 2000)

Połowa z tego (Deckelungsbetrag) 650 euro

Elterngeldplus 650 euro

W tym przykładzie kwota- 975 euro czyli 65% różnicy dochodowej jest wyższa niż Deckelunsbetrag i Elterngeldplus będzie wypłacany w wysokości Deckelungsbetrag.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.